Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Tarımsal Bilişim: Tarım TV
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Göknur Çavdar
Ülke: Turkey
E-Posta: cavdargoknur__at__hotmail.com

Anahtar Kelimeler:Tarım, Bilişim, Tarımsal Bilişim, Tarım TV, Televizyon
Özet:Tarımsal Bilişim: Tarım TV Özet: Hızla gelişen ve devamlı değişen teknolojinin gereklerinin yerine getirilmesi, çiftçilerin ve kırsal alanda yaşayan insanların eğitim seviyesi ne olursa olsun devamlı bilgilendirilmesini ve eğitilmesini gerektirmektedir. Tarım kesimini bilgilendirmenin en önemli yollarından birisi tarımsal bilişim kapsamında değerlendirilen televizyondur. Geniş çiftçi kitlelerine hızlı bir şekilde ve düşük maliyet ile ulaşabilmek için bilişim araçlarından faydalanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesimlerinde okuryazarlık düzeyinin düşük olması, çiftçilerin basılı yayınlara ulaşma olanağının sınırlı olması, tarımsal yayımda yazılı kaynaklardan yararlanma oranını azaltmaktadır. Bu da tarımsal yayımda televizyon ile tarımsal öğretimin önemini artırmaktadır. Ayrıca, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal kesime yönelik tarımsal yayım ve eğitim çalışmalarının yetersizliği de, yayımda televizyon kullanımının önemini ortaya çıkarmıştır. Televizyon geniş kitlelere ulaşma gücüne sahip ve birey başına maliyeti düşük olan teknolojik bir araçtır. Çiftçilerin her türlü tarımsal gelişmeyi takip edebilecekleri tarım programlarının ve daha da önemlisi, televizyon kanallarının olması ülkemizin tarımsal üretimine büyük bir ivme kazandıracaktır. Anahtar kelimeler: Tarım, Bilişim, Tarımsal Bilişim, Tarım TV, Televizyon
Konu(lar):E-tarım, Tarımsal Bilişim