Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Dijital Yerliler ve Çevrim-içi Ortamların Tasarlanması
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Hatice Gökçe Bilgiç
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: hgokcebilgic__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Duygu Duman
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: duygudum__at__gmail.com

Yazar #3
Ad Soyad: S. Sadi Seferoğlu
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: sadi.seferoglu__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:Dijital yerliler, çevrim-içi öğrenme, çevrim-içi ortamlar, çevrim-içi ortam tasarımı, digital natives, online learning, online environments, online environment design
Özet:Özet: Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler kuşaklar arasında bir hızlı bir farklılıklaşmaya yol açmıştır. Bu farklılaşma, alanyazında “dijital yerliler” ve “dijital göçmenler” şeklinde adlandırılan iki farklı grubun oluşması anlamına gelmektedir. Dijital yerliler, teknoloji ile doğar doğmaz tanışan, teknoloji ile büyüyen, dijital dili ana dil olarak kullanan, günlük hayatlarındaki işlerinin tamamına yakınını teknoloji ile halleden bir kuşaktan oluşmaktadır. Öte yandan, dijital göçmenlerden ise teknoloji ile tanışması daha geç olan ve kendilerini gelişen yeni teknolojik dünyaya uyarlamaya çalışan bir kuşak kastedilmektedir. Son zamanlarda bu yeni gelişen teknolojilerle birlikte çevrim-içi öğrenme ortamları da hızlı bir artış göstererek yaygınlaşmaktadır. Çevrim-içi öğrenmedeki hızlı artış ve yeni kuşak öğrencilerin çoğunlukla dijital yerlilerden oluşuyor olması durumu da eğitim uygulamalarında yeni ihtiyaç analizlerinin yapılması ve yeni yaklaşımların izlenmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, çevrim-içi ortamlar tasarlanırken yeni kuşak öğrencileri oluşturan dijital yerlilerin özelliklerinin ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiği söylenebilir. Abstract: The rapid developments in information and communication technologies have expanded the differences between old and young generations. This ever-increasing expansion between generations has also changed the way the young generation is educated. In order to show the characteristics of the new generation new concepts were emerged. In the literature, the two generations were called as “Digital Natives” and “Digital Immigrants”. Digital natives are the people who grow up with technology, whose native language is the digital language, who do every job online and who approach daily life issues with a different view of technology. On the other hand, digital immigrants are the older generation who have met technology later on in their life and who try to adapt themselves to new developing technologies. Moreover, there have been more online learning platforms with parallel to increasing use of new technologies in education. Online learning has recently been spreading rapidly. Since students in online learning platforms increasingly consist of digital natives, online education developers started using different strategies, and new needs analysis to met new student populations’ educational needs and expectations. In this respect, it can be suggested that when developing online learning environments, digital natives’ characteristics, their needs and expectations should be taken into consideration.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya:69.pdf