Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) Kullanımı
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Cengiz KARADUMAN
Kurum: İnönü Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: ckaraduman__at__inonu.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Doruk AYDOĞAN
Kurum: İnönü Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: doruk__at__inonu.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Hasan UCUZAL
Kurum: İnönü Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: hucuzal__at__inonu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:İnönü Üniversitesi, Uzaktan Eğitim, Eğitim Yönetim Sistemi
Özet:Özet: Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerinden farklı olarak eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasındaki iletişim ve etkileşimi, zaman ve yer kısıtlaması olmaksızın gerçekleştirmeyi amaçlar. Bu nedenle uzaktan eğitim; kendine özgü ders tasarımı, iletişim yöntemleri ve örgütsel yapıyı kapsayacak bir kurumsal eğitim ortamına ihtiyaç duymaktadır. Bu aşamada, eğitim-öğretim faaliyetlerinin internet aracılığıyla gerçekleştirilmesini sağlayacak Eğitim Yönetim Sistemleri (EYS) oldukça önem kazanmaktadır. Yazılım maliyetleri, mevcut yazılımların devamlılığının sağlanamaması olasılığı ve kurumsal ihtiyaçları karşılamadaki yetersizlik gibi nedenlerle yazılım geliştiriciler, uzaktan eğitimin yaygınlaşmasını sınırlandıran bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla yeni açık kaynak kodlu yazılımlar geliştirmeye yönelmektedirler. Bu çalışmada, son yıllarda çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan ve giderek tüm alanlarda yaygınlaşan uzaktan eğitim konusunda İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi öğrencilerinin eğitiminde kullanılmaya başlanan Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) uygulamaları hakkında bilgilerin sunulması amaçlanmıştır. Abstract: Distance Education aims to provide communication and interaction among those who plan teaching and learning activities without restriction of time and place unlike other traditional education methods. Therefore, distance education needs a specific curriculum design, communication methods and an institutional learning environment which includes organizational structure. At this stage, the Learning Management Systems (LMS) becomes considerably important to benefit from educational activities through internet. For reasons such as possible discontinuity and insufficiency in meeting the demands of institution, software developers tend to develop a new open-source software for the purpose of eliminating these problems which restrict the spread of distance education. In this study, Learning Management System of Distance Education Research and Application Center of Inonu University, is introduced in the study of students which emerged as a widespread in recent years and and growing in all areas.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim, Eğitim Teknolojileri
Dosya:74.doc