Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Organic.Mednet: Akdeniz Ülkeleri’nde Organik Tarım Becerilerinin Geliştirilmesi İçin Bilişim Teknolojilerine Dayalı Eğitim Tasarımları
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Zeynel Cebeci
Kurum: Çukurova Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: zcebeci__at__cukurova.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Nazan Koluman Darcan
Kurum: Çukurova Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: ndarcan__at__gmail.com

Yazar #3
Ad Soyad: Serap Göncü
Kurum: Çukurova Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: sgoncu__at__cu.edu.tr

Yazar #4
Ad Soyad: Nurgül Türemiş
Kurum: Çukurova Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: nturemis__at__cu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:organik tarım, e-öğrenme, öğrenme sistemleri, öğrenme tasarımları, tarım eğitimi
Özet:Yaşamboyu Öğrenme LdV Yenilik Transferi (LLL LdV Transfer of Innovation) programları kapsamında Avrupa Komisyonu (EC) tarafından desteklenen “Organic.Mednet - Akdeniz Ülkeleri’nde Organik Tarım Becerilerinin Geliştirilmesi (Developing the Skills of Organic Agriculture for Mediterranean)” başlıklı çok taraflı projede Akdeniz Ülkeleri’nde organik tarım ve tarımsal-ekolojiye ilişkin konularda sürekli kişisel gelişimin sağlanması hedeflenmiştir. Proje kapsamında öğrenme tasarım senaryoları yanında tarım eğitimi gören öğrenciler, profesyoneller ve çiftçilerin becerilerinin iyileştirilmesi amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı araçlar ve sistemler geliştirilmektedir. Bu çalışmada, bilgi teknolojilerine dayalı öğrenme platformu ve içerik oluşturma ve zenginleştirme faaliyetlerinden bazılarının tanıtımı yapılmaktadır.
Konu(lar):E-tarım, Tarımsal Bilişim
Dosya:75.doc