Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:FSEK Tabanlı Elektronik Bandrol Sistem Tasarımı ve Uygulaması
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Rifat ÇÖLKESEN
Kurum: Beykent Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: rifat__at__colkesen.com

Yazar #2
Ad Soyad: Celal BAYKAN
Kurum: Beykent Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: admin__at__ebandrol.net

Yazar #3
Ad Soyad: Sehban KARTAL
Kurum: İstanbul Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: sehban__at__istanbul.edu.tr

Anahtar Kelimeler:FSEK, bandrol, e-kitap, DRM, sayısal hak yönetimi, e-belge imza, e-bandrol
Özet:e-Kitaplar hem dağıtımı kolay olan sayısal içerikten oluşmakta hem de bir fikir eseri olduğundan satışı ve dağıtımı denetim altına alınması gereken nesnelerdir. e-Kitap içeriğinin DRM uygulamalarıyla korunmasına ek olarak, basılı kitaplar için kullanılan bandrol sisteminin e-Kitaplar için de kullanılması ve bandrol dağıtımının bağımsız bir otoritenin denetiminde olan bir sistem tarafından yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada e-Kitap uygulaması için geliştirilen e-Bandrol Sistemi mimarisi, bileşenleri, aktörleri ve komple bir çözüm öneri sunulmuştur. Önerilen mimaride, komple e-Kitap uygulamasında var olan yayıncı, dağıtıcı, yazar, okuyucu aktörlerine ek olarak e-Bandrol sistemi de bir aktör olarak eklenmiştir. Bir e-Kitabın tanıtımı, dağıtımı veya satışı meta-verileri üzerinden yapılır; satış aşamasında tahsilat sonrası otomatik olarak tekil bir e-bandrol üretilir ve ilgili e-Kitap içerisine gömülerek, e-Kitap bandrollü olarak okuyuca aktarılır. Mimari de yayıncı, yazar da birer aktör olduğu için e-bandrol sistemini sorgulayabilirler.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim, Açık Kaynak Ders Araçları, E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Dosya:78.doc