Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:“ONLINE” KİTLE DERSLERİ: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ ÖRNEĞİ
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: ŞEHNAZ ŞİŞMANOĞLU ŞİMŞEK
Kurum: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey
E-Posta: sehnaz.sismanoglu__at__khas.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: İPEK İLİ
Kurum: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey
E-Posta: ipekili__at__khas.edu.tr

Anahtar Kelimeler:öğrenim yönetim sistemi, online eğitim, üniversitelerde kitle dersleri
Özet:Ülkemizde son yıllarda öğrenim yönetim sistemlerinin üniversitelerde kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu sistemler uzaktan eğitimin yanı sıra, zorunlu kitle derslerinde de önemli bir araç haline dönüşmeye başlamıştır. Bu çalışmada, üniversitelerde zorunlu kitle dersi olarak verilen Türk Dili dersinin öğrenim yönetim sistemi kullanılarak online hale dönüştüğü Kadir Has Üniversitesi örneği ele alınacaktır. Çalışmada öncelikle online eğitimin Türkiye’deki tarihçesinden kısaca bahsedilecektir. Daha sonra söz konusu örnek dersten hareketle; dersin amacı ve içeriği üzerinde durulacak, bu içeriğin online sisteme nasıl entegre edildiği açıklanacak ve sonrasında öğrenci izlenimleri ve istatistikleri ortaya konulacaktır. Son bölümde ise online dersin yüz yüze derslerden farkı göz önünde bulundurularak bazı öneriler sunulacaktır.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya:83.pdf