Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi İle Test Edilmesi
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Cemal Aktürk
Kurum: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: cakturk__at__kilis.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Adem Korkmaz
Kurum: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: adem__at__kilis.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Bağıl Değerlendirme Sistemi, T testi, Not Simülasyon Uygulaması, Notlar
Özet:Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi İle Test Edilmesi: Lisans ve önlisans öğrenim sürecinde sınavların değerlendirilmesinde kullanılan bağıl değerlendirme sisteminin içeriği, getirdiği avantajlar, sistemin kötüye kullanılmaması için alınan önlemler araştırılmıştır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ndeki “sınavlar, değerlendirme ve başarı notlarının belirlenmesi” yönergesinde belirtilen, bağıl değerlendirme sisteminin kullanım yöntemi, geliştirilen bir not simülasyon yazılımı ile test edilmiştir.Bu uygulamanın amacı, üniversite senatosunun bağıl değerlendirme sistemindeki bazı parametreleri değiştirmek istemesi ve bu değişimin ne gibi farklar yaratacağını gözlemlemek istemesidir. Kısa sürede geliştirilen uygulama sayesinde birçok ihtiyaca cevap verebilen bir ürün ortaya çıkmıştır. Yapılmak istenen değişikliklerin sonucu istatistik çalışmasıyla senatoya sunulmuştur.
Konu(lar):Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya:85.doc