Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:DÜZLEM ÇERÇEVE YAPILARIN ELVERİŞSİZ YÜK DAĞILIMINA GÖRE ANALİZİ
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Mahmud Sami DÖVEN
Kurum: Dumlupınar Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: msamidoven__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Mustafa Halûk SARAÇOĞLU
Kurum: Dumlupınar Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: mhsaracoglu__at__dpu.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Burak KAYMAK
Kurum: Dumlupınar Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: burakkaymak__at__gmail.com

Yazar #4
Ad Soyad: Mehmet Tevfik BAYER
Kurum: Dumlupınar Üniversitesi
Ülke: Turkey

Anahtar Kelimeler:Düzlem Çerçeve Analizi, Elverişsiz Yük Dağılımı, Elverişsiz Yükleme, Tasarım Kuvvetleri.
Özet:Bina türü yapılarda dolgu duvar veya makine teçhizat gibi ağır yüklerin yer değiştirmesi veya o yüklerin taşıyıcı sistemden kaldırılması gibi nedenlerle yük dağılımındaki değişiklikler yapıyı statik olarak etkilemektedir. Yük dağılımındaki bu değişim nedeni ile oluşan gerilmeler, tasarımda öngörülen emniyet gerilme değerlerini aşıp yapıda önemli hasarlara yol açabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı yapı tasarımında elverişsiz yük dağılımının dikkate alınması uygun olacaktır. Bu çalışmada, düzlem çerçeve yapılarda elverişsiz yük dağılımının, süperpozisyon prensibi ile sistematik olarak elde edilebilmesi için bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Programda, kiriş sayısından bir fazla yükleme için analiz yapılmaktadır. Bu analiz sonucunda elde edilen çubuk kuvvetleri pozitif ve negatif olarak gruplandırılarak her çubuk kuvveti için elverişsiz yükleme grupları tespit edilmektedir. Böylece oluşabilecek maksimum çubuk ucu kuvvetleri tasarım çubuk ucu kuvvetleri olarak belirlenebilmektedir. Geliştirilen bilgisayar programı ile yapıdaki kirişlere gelmesi muhtemel yüklerin elverişsiz dağılımı sistematik olarak tespit edilmekte ve elemanlardaki elverişsiz tasarım kuvvetleri raporlanabilmektedir. Elverişsiz yük dağılımına göre analizi yapılarak tasarlanan yapılar kullanım ömrü boyunca oluşabilecek yük dağılımı değişikliklerinden etkilenmeyecektir.
Konu(lar):İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya:86.doc