Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Ağ Temelli Donanım Envanter Takip Yazılımı
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Önder ŞAHİNASLAN
Kurum: Bilişim Bölüm Başkanlığı,Maltepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: onder__at__maltepe.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Emin BORANDAĞ
Kurum: Bilişim Bölüm Başkanlığı,Maltepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: eminb__at__maltepe.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Emin CAN
Kurum: Bilişim Bölüm Başkanlığı,Maltepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: emincan__at__maltepe.edu.tr

Anahtar Kelimeler:OCS Inventory, Domain, Envanter takip ve izleme, Ağ yönetimi
Özet:Ağ yapılarında kullanılan ip tabanlı elektronik aygıtların donanım, yazılım ve sistem durum bilgilerinin takip edilmesi kurumlar açısından önemlidir. Sistem yöneticileri, domain altında bulunan cihazların arıza durumunu, sayılarını ve niteliğini tek bir noktadan yönetilebilen ve güncelleye bilen uygulamalara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu amaç için gerçekleştirilmiş açık kaynaklı ve ticari çeşitli yazılımlar vardır. Bu çalışmada açık kaynak kodlu yazılım olan “Open Computer and Software Inventory Next Generation(OCS)” envanter programı ağ sistemi üzerinde entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, oluşturulan sistem hakkında bilgi ve deneyimlerin anlatılmasının yanı sıra elde edilen sonuçlara yer verilmiştir.
Konu(lar):Üniversite Bilişim Sistemleri, Sistem ve Ağ Yönetimi, Web Servisleri
Dosya:87.doc