Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Web Tabanlı Uygulamalarda Performansı Etkileyen Unsurlar
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Emin BORANDAĞ
Kurum: Bilişim Bölüm Başkanlığı,Maltepe Üniversitesi, İstanbul
Ülke: Turkey
E-Posta: eminb__at__maltepe.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Önder ŞAHİNASLAN
Kurum: Bilişim Bölüm Başkanlığı,Maltepe Üniversitesi, İstanbul
Ülke: Turkey
E-Posta: onder__at__maltepe.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Şemseddin AKSOY
Kurum: Bilişim Bölüm Başkanlığı,Maltepe Üniversitesi, İstanbul
Ülke: Turkey
E-Posta: saksoy__at__maltepe.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Yazılımda Performans, Yazılımda Performans Ölçümü, Normalizasyon, Pooling, Storage Procedure,
Özet:Web tabanlı yazılım uygulama sistemleri, teknolojik gelişmelerin yaygınlaşması ile birçok uygulamanın temel ve değişmez bir parçası haline gelmiştir. Bu durum her alanda olumlu sonuçlar getirmesi ile birlikte bazı teknolojik problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sorunların en önemlisi sistemlerde ortaya çıkan performans sorunlarıdır. Bu çalışmada, web tabanlı sistemlerdeki performans sorunun hangi nedenlerle ortaya çıktığı irdelenerek, örnek bir sistem üzerinde web tabanlı uygulamanın performansın arttırılması ile ilgili gerçekleştirilen çalışma anlatılmıştır. Çalışma sonucunda; sistemin performansının arttırılması ile ilgili gerçekleştirilen uygulama süreçlerin ne şekilde gerçekleştirildiği anlatılmış ve elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. Bu çalışmada, web tabanlı sistemlerdeki performans sorunun hangi nedenlerle ortaya çıktığı irdelenerek, örnek bir sistem üzerinde web tabanlı uygulamanın performansın arttırılması ile ilgili gerçekleştirilen çalışma anlatılmıştır. Çalışma sonucunda; sistemin performansının arttırılması ile ilgili gerçekleştirilen uygulama süreçlerin ne şekilde gerçekleştirildiği anlatılmış ve elde edilen sonuçlara yer verilmiştir.
Konu(lar):Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme Ortamları, Internet Servislerinin Çalıştırılmas
Dosya:88.doc