Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Karatekin Üniversitesi e-Öğrenme ve Kurumsal İletişim Platformu
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Murat Arı
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: mari__at__karatekin.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Abdullah Pekel
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: pekel__at__karatekin.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Bilgin Balcı
Kurum: Birtel İletişim Teknolojileri
Ülke: Turkey
E-Posta: bilgin.balci__at__birtel.com.tr

Anahtar Kelimeler:Uzaktan Eğitim, e-öğrenme, Hayat Boyu Öğrenme, Kurumsal İletişim
Özet:Uzaktan Eğitim Teknolojilerindeki Fırsatlar ve Yönelimler Işığında Entegre e-Öğrenme/Uzaktan Eğitim ve Kurumsal İletişim Platformu; Çankırı Karatekin Üniversitesi Uygulaması Yeni teknolojilerin ışığında eğitimde kaliteyi artırma ve daha büyük kitlelere daha hızlı ve nitelikli eğitim vererek küresel rekabette yer alabilme arayışı içersinde olan Çankırı Karatekin Üniversitesi bu arayışlarının bir sonucu olarak Uzaktan Eğitim (UE) sistemini bir araç olarak kullanmayı stratejik planlaması içerisine almış ve bu alanda pilot uygulamalara başlamış bulunmaktadır. Mesleki gelişim, hayat boyu öğrenme, meslek değiştirme, gerektiği zamanda eğitim verebilmede sunacağı fırsatlar ile toplumun her kesimi için üniversitede eğitim imkanı sunulabilecek olan üniversitemiz entegre e-öğrenme/uzaktan eğitim ve kurumsal iletişim platformunun etkin kullanımı ile öğretim elemanları arasında iletişimin ve bilgi paylaşımının en üst düzeye çıkarılmasını, akademik performanslarının ölçülebilirliğini sağlamayı da hedeflemektedir. Bu çalışmada, UE teknolojilerinin ve sunacağı imkanların yeni kurulan üniversiteler için önemi vurgulanarak, Çankırı Karatekin Üniversitesi Enformatik Bölümü tarafından yapılan uygulamalar ve UE için düşünülen entegre sistemler, topolojik yapıları, sistem standartları ve teknik altyapı gereklilikleri hakkında bilgi verilecek olup, şu ana kadar elde edilen sonuçlar değerlendirilecektir.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya:90.pdf