Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Sınav Gözetmenlik Çizelgeleme Probleminin Optimizasyonu ve Bir Uygulama Yazılımı
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Muhammer İLKUÇAR
Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: imuammer__at__yahoo.com

Anahtar Kelimeler:Optimizasyon, sınav çizelgeleme , sınav-görev dağılımı optimizasyonu, yazılım geliştirme
Özet:Üniversitelerdeki vize, final gibi sınavlar belirli zaman diliminde, binlerce öğrenciye ait binlerce dersin, binlerce oturumluda, kısıtlı sayıdaki salonlarda, kısıtlı sayıdaki personelle yürütülmek durumundadır. Özellikle meslek yüksek okullarında, yüksek okullarda ve yeterli araştırma görevlisi olmayan fakültelerde, öğretim elemanları kendi sınavlarının yanında ek olarak diğer sınavlarda gözetmenlik görevi yapmak zorundadırlar. Sınavların yerleşimi ve gözetmenlik görevlerinin dağılımında problemlerle karşılaşılmaktadır. Bunlardan bazıları; sınav yürütücüsü olduğu zaman diliminde gözetmenlik görevi verilmesi, görev dağılımın adaletsiz olması, aynı oturumda aynı salona birden çok sınıfın verilmesi vb. olarak sayılabilir. Halen sınavların yerleşimi ve gözetmenlik görevlerinin dağılımı, birkaç kişi ile günlerce mesai harcayarak el ile yapmaktadır. Ancak el ile yapılan yerleştirmede, bütün isteklerin yerine getirilmesi mümkün olamamaktadır. Hatta uygulama esnasında aynı salona, aynı oturumda farklı derslerin verilmesi, öğretim elemanlarına aynı oturumda farklı görevlerin verilmesi, gibi problemler yaşanmaktadır. Geliştirilen uygulama yazılımı ile sınav – salon yerleşimi ve gözetmelik yerleşimi, çakışmalar ortadan kaldırmış, görevlerin dengeli dağılımı sağlanmış ve mümkün olduğunca istekler yerine getirilmiştir. Yazılım; esnek, çok kullanıcılı ve web desteklidir. Aynı anda bir üniversitedeki tüm birimlere (fakültelerde, yüksekokullarda, meslek yüksekokullarında) kullanılabilecek yapıdadır. Çalışma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda (MAKÜ-MYO) 2009 güz ve bahar 2010 güz, dönemlerindeki vize ve final sınavlarının dağılımında kullanılmıştır. İsteklerin karşılandığı, görevlerin mümkün olduğunca adaletli dağıldığı ve salon, ders, görev çakışmasının hiç yaşanmadığı görülmüştür. Daha da önemlisi, üç öğretim döneminde fiilen kullanılmasına rağmen, öğrencilerden, öğretim elemanlarından ve idareden hiç şikayet alınmamış olmasıdır.
Konu(lar):Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya:92.doc