Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Bilişim Teknolojileri Dersinde Öğrencilerin Karne Notuyla Değerlendirilmemesine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Selma Höçük
Kurum: Ankara Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: selmahocuk__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:“değerlendirme” “Bilişim Teknolojileri” “öğretmen görüşleri” “not”
Özet:Bu araştırmanın amacını, “notla değerlendirmenin” Bilişim Teknolojileri dersinde kullanılmamasına ilişkin Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin görüşlerinin araştırılması oluşturmaktadır. Araştırma grubunu e-posta yoluyla ulaşılabilen 98 Bilişim Teknolojileri öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler e-posta yoluyla gönderilen e-anket yoluyla toplanmıştır. Analizde frekans ve yüzde dağılımları kullanılmıştır. Bulguların öğretmenlerin, derslerinde öğrencilerinin notla değerlendirilmemesi yaklaşımını doğru bulmadıkları yönünde olduğu gözlenmiştir. Öğretmen önerileri ise öğrencilere gördükleri öğretim basamağını tamamladığına dair bir belge, başarı belgesi, kazanımlar listesi veya not gibi bir değerlendirme sonucunun verilmesi yönünde toplanmaktadır. Notla değerlendirmemeye ilişkin farklı derslerde ve daha büyük araştırma gruplarında araştırmalar yapılması önerilmiştir.
Konu(lar):Eğitim Teknolojileri, Temel Bilişim Eğitimi
Dosya:94.doc