Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Yeni Bir Eğitim olarak Second Life'da Öğrenci Deneyimleri
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Kadriye Kobak
Kurum: Anadolu Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: kadriyekobak__at__hotmail.com

Anahtar Kelimeler:Second Life, sanal dünya, sanal sınıf
Özet:Yeni Bir Eğitim olarak Second Life'da Öğrenci Deneyimleri Second Life 2003 yılında gerçek dünyaya alternatif bir ütopya olarak oluşturulmuş üç boyutlu sanal bir dünyadır. Bu sanal dünya farklı alanlarda kullanılmakta, özelllikle de son dönemlerde bir eğitim ortamı olarak değerlendirilmektedir. Çeşitli çalışmalar incelendiğinde, bir çok üniversitenin bu sanal dünyada sanal üniversiteler oluşturarak dersler, seminerler verdiği görülmüştür. Bu çalışmada 2009-2010 dönemi Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin geleceğin eğitmenleri olarak Second Life'ın bir eğitim ortamı olması hakkındaki düşünceleri, görüş ve önerileri değerlendirilmiştir. Bu amaçla çalışmaya katılmaya istekli öğrenciler üç gruba ayrılmış ve her grup Second Life'da bir eğitim ortamı tasarımlamıştır. Gruplar sanal dünyada sanal üniversite, ev ve spor kompleksi inşa etmek için çeşitli hazırlıklar yapmışlardır. Araştırmada öğrencilerin Second Life'a yönelik görüşleri, önerileri ve de deneyimleri değerlendirilmek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Böylece sanal dünyaların eğitim amaçlı kullanılmasına yönelik verilere ulaşılması beklenmektedir.
Konu(lar):Web 2.0 ve Sosyal Ağlar, Yeni Internet teknolojileri
Dosya:96.pdf