Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:ILIAS Öğrenme Yönetim Sistemi
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Özlem OZAN
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: ozlemozan__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:ILIAS, Öğrenme Yönetim Sistemi, Açık Kaynak Kod, Değerlendirme
Özet:Uzaktan eğitimin giderek yükselen bir değer haline gelmesiyle öğretim faaliyetlerinin yürütüleceği ortamlar da önem kazanmakta ve tartışılmaktadır. Bu çalışmada açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemlerinden ILIAS değerlendirecek ve ulusal alan yazına katkı sağlanmaya çalışılacaktır. Çalışmada literatür taraması yönteminden ve yazarın ILIAS deneyimlerinden faydalanılmıştır. Yazar 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde dersini web destekli olarak ILIAS aracılığıyla yürütmüştür ve elde ettiği kişisel deneyim doğrultusunda ILIAS öğrenme yönetim sistemini değerlendirmiştir.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim, Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye, Açık Kaynak Ders Araçları, Eğitimin Yönetimi ve Bilişim, Eğitim Teknolojileri
Dosya:99.pdf