XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkElektronik Şube ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Oğuzhan Aytar
Org: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, MYO,Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Country: TR
E-mail: oguzhanaytar_AT_kmu.edu.tr

Yazar 2
Name: İkbal Yeğen
Org: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, MYO,Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Country: TR
E-mail: iyegen_AT_kmu.edu.tr

Yazar 3
Name: Namık Kemal Erdemir
Org: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, MYO,Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Country: TR
E-mail: nkerdemir_AT_kmu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)oguzhanaytar_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerE-bankacılık, E-ticaret, Bilgi Yönetimi, İnternet.
ÖzetELEKTRONİK ŞUBE VE ELEKRONİK BANKACILIK HİZMETLERİ Bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler sektör verimliliğini artırmasının yanısıra müşteri memnuniyeti ve faydası açısından son derece önemli açılımlar ortaya koymuştur. Günümüz ekonomik koşullarında rekabetin ulaşmış olduğu boyutlar, bankaların her geçen gün kendilerini daha iyi düzeylere taşıyacak yeni stratejiler geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır.Bilgisayar ve internet tabanlı teknolojilerin pek çok sektörde kullanılması elektronik kelimesini niteleyen ?e? harfini faaliyet ve konu terimlerinin önüne taşımış, sözkonusu terimlerle ilgili işlem, bilgilendirme, kayıt, iletişim ve sürecin internet ortamında bilgi teknolojisi araçlarıyla yapılabileceği gerçeğini göstermiştir.Bu sonuç hem banka örgütleri açısından hemde müşteriler açısından daha kaliteli ve daha nitelikli hizmet ilişkisini doğurmuştur.Bilgi teknolojisi araçları kullanımının genç nufus potansiyelimizle paralel biçimde artışı, sektörün bu alandaki gelişimine hız kazandırmıştır. Bankacılık sektöründe iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımının artmasıyla önemli bir açılım kazanan bankacılık uygulamaları, hız, güvenlik, etkinlik ve maliyet avantajı yanı sıra kullanıcı ve müşteri memnuniyeti konularında önemli aşamalar kaydetmiş durumdadır.Çalışmamızda bu aşamaların geldiği nokta, banka ve müşteri bazında elde edilen faydalar ile sektörün genel değerlendirmelerine yer verilecektir.
Başlıklar E-İş, M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC