XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilgisayar Laboratuvarlarında Maruz Kaldığımız Elektromanyetik Alanların Zararları ve Çözüm Önerileri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gamze Sarmaşık
Org: Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Country: TR
E-mail: gamzesarmasik_AT_yahoo.com

Yazar 2
Name: Raika Durusoy
Org: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Country: TR
E-mail: raika.durusoy_AT_ege.edu.tr

Yazar 3
Name: Ahmet Özkurt
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: ahmet.ozkurt_AT_deu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)sgamze_AT_mu.edu.tr
Anahtar KelimelerElektrik Alan, Manyetik Alan, Elektromanyetik Alan, Elektromanyetik Dalga, Bilgisayarların Ortamlarındaki Elektromanyetik Alanlar
ÖzetGünlük yaşamımızda yoğun olarak kullandığımız elektronik cihazlar; bilgisayar, televizyon, cep telefonu, kablosuz iletişim sistemleri vb. vücudun manyetik alanları ile yer kürenin manyetik alanı arasındaki uyumu bozmaktadır. Çünkü insanlığın kullanımına girmiş bu aletlerin elektromanyetik alanları, insan vücudundaki elektromanyetik alanlardan ve doğal çevre alanlarından çok daha fazladır. Gittikçe kullanımı yoğunlaşan elektronik cihazlar, ortamdaki sinyal yoğunluğunu daha da artırmaktadır. Bilgisayar öğretim alanlarında zorunlu olarak bulunması gereken eğitmen ve öğrenci; bilgisayar kasası, ekran, elektrik kabloları, kablosuz modem, vb. gibi elektronik cihazların, yaydığı elektromanyetik dalgalara maruz kalmaktadır. Biz, örnek çalışma olarak, Dokuz Eylül Bilgisayar Mühendisliği?nde bilgisayar dersliği olarak kullanılan laboratuvar ortamındaki, elektrik ve manyetik alanların ölçümlerini yaptık. Bu bildiride, bu ölçümlerin sonuçlarını ve yasal sınırların neler olduğunu, bilgisayar ortamlarındaki elektromanyetik alanların verebileceği zararların neler olduğu sunduk. Bilgisayar laboratuvarlarındaki elektromanyetik alanların zararlarını, en aza indirgeyecek şekilde laboratuvarların nasıl tasarlanması gerektiği konusunda önerilerde bulunduk.
Başlıklar Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC