XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEğitimde Webinar(Sanal Sınıf) Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Y. Nasuh ERTURAN
Org: ODTÜ
Country: TR
E-mail: nasuherturan_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Nergis A. GÜREL
Org: ODTÜ
Country: TR
E-mail: nergis_AT_metu.edu.trr

Yazar 3
Name: Rafet ÇEVİK
Org: ODTÜ
Country: TR
E-mail: rafetce_AT_metu.edu.tr

Yazar 4
Name: Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY
Org: ODTÜ
Country: TR
E-mail: kursat_AT_metu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05072270699
Anahtar KelimelerWebinar Sistemleri, Uzaktan Eğitim, Öğretim Teknolojileri
ÖzetEğitimde Webinar(Sanal Sınıf) Kullanımı: Ticari (Adobe Connect) ve Açık Kaynak(OpenMeetings) Webinar Uygulamalarının Karşılaştırılması İngilizce?deki Web-based Seminer (web tabanlı seminer) kelimelerinden türetilmiş olan Webinar, kullanıcıların İnternet üzerinden eşzamanlı olarak katılım gösterdiği çevrimiçi seminer anlamına gelmektedir. Çevrimiçi ortamda sanal toplantı ve uzaktan eğitime imkan sağlayan Webinar sistemlerinde, konuşmacının sesi ve görüntüsü, kullandığı materyallerle (resim, sunu, video vb.) birlikte katılımcılara aktarılmaktadır. Katılımcılar da konuşmacıya eş zamanlı olarak ses ve görüntülerini aktarabilmekte ve sorular sorup yanıtlar alabilmektedirler. Günümüzde açık kaynak, ticari ve çevrimiçi hizmet veren çeşitli Webinar sistemleri bulunmaktadır. Bu bildiride, ticari bir Webinar sistemi olan Adobe Connect yazılımı ile açık kaynak bir Webinar sistemi olan OpenMeetings yazımları karşılaştırılarak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi?nde Webinar kullanım deneyimlerinin paylaşılması ve öneriler sunulması amaçlanmıştır.
Başlıklar Açık Kaynak Ders Araçları
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Yeni Internet Teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC