XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSimülatör Tabanlı ATM Arayüz Yönetim ve Geliştirme Sistemi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Orhan Şen
Org: Cybersoft Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti.
Country: TR
E-mail: osen_AT_gyte.edu.tr

Yazar 2
Name: Mehmet GÖKTÜRK
Org: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: TR
E-mail: gokturk_AT_bilmuh.gyte.edu.tr
Diğer Yazar(lar)orhansen35_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerATM Simülatörü, Arayüz Yönetim ve Geliştirme Sistemi, ATM yazılımları, NDC.
ÖzetBankacılık alanında hızlı değişen pazar ihtiyaçlarına paralel olarak ATM cihazlarında da yenilikler yaşanmaktadır. Daha önceleri yalnızca para çekme ve bakiye sorma gibi oldukça sabit görevler yapan bu cihazların bilet satmak gibi yeni görevler aldığı, bu nedenle sürekli ve hızlı bir biçimde arayüz yönetimine ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Bu çalışmada, ATM arayüz yönetimini bilişim firmasından alıp, bankacılık operasyon birimi personeli tarafından kullanılabilir bir yapıya kavuşturan simülatör tabanlı bir ATM arayüz yönetim ve geliştirme sistemi geliştirilmiştir. Arayüz tasarımı, durum kontrolü, senaryo analizi ve test aşamalarındaki süreçleri kısaltarak, bu aşamalardaki tüm birimlerin tek bir platform üzerinde koordine edilmesi hedeflenmiştir. Halihazırda arayüzler bankaların operasyon birimleri tarafından tasarlanmakta, ATM geliştiricileri tarafından ise geliştirilip cihazlar üzerinde test edilmektedir. Gerek arayüzün gerçek ATM cihazları üzerinde test etme zorluğu, gerekse iki farklı birim tarafından arayüzün kontrol edilerek geliştirilecek olması bu süreci zorlaştırmakta ve özellikle uzatmaktadır. Bu zor işlem sonunda da ATM kullanıcılarına karmaşık bir arayüz veya yeni isteklerin uygulanabilirliğinin az olduğu bir ATM yazılımı çıkmaktadır. Yapılan çalışmada birimlerin tek bir simülatör ortamı üzerinden arayüz tasarımlarını geliştirip yönetebilecekleri NCR NDC standartlarına uygun bir ara sistem gerçekleştirilmiştir. Yapılan ön değerlendirmelerde operasyon biriminden olumlu geri dönüş alınmıştır.
Başlıklar Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC