XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkPython ile Bilimsel Hesaplama
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emre Karalarlı
Org: TAI-TUSAŞ
Country: TR
E-mail: emre.karalarli_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)emre_karalarli_AT_yahoo.com
Anahtar KelimelerPython, Bilimsel Hesaplama, Numpy, Scipy, Matplotlib
ÖzetBilimsel hesaplamayı (Scientific Computing), bilgisayar programları kullanılarak, sayısal teknikler ile mühendislik ve bilimsel problemlerin analizi ve çözümlenmesi olarak ifade edebiliriz. Bilimsel verilerin dış ortamlardan alınması, bu verilerin analizi, işlenmesi ve görselleştirilmesi, matematiksel modellerin oluşturulması ve benzeri çalışmalar bilimsel hesaplamada sıkça karşımıza çıkan uygulamalardır. Bu alanda kullanılan programlama dilinin hem kolayca öğrenilebilme ve hızlı uygulama geliştirme yeteneğine sahip olması hem de değişik bilim dallarının kendine has veri yapıları ve yöntemlerine ayak uydurabilecek esneklikte olması gerekmektedir. Python genel amaçlı, yüksek seviyeli ve açık kaynak kodlu bir programlama dilidir. İçinde farklı programlama yaklaşımlarını barındıran (nesne yönelimli programlama, yapısal programlama) esnek ve genişletilebilir yapısı sayesinde birçok alanda yazılım geliştirme ve betik dili olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada amaç Python dilinin bilimsel hesaplama alanında etkin olarak kullanılmasını sağlayan temel özelliklerini tanıtmaktır. Bu kapsamda Numpy (dizi ve matris veri tipleri ile çalışma modülü) ve Matplotlib (görselleştirme modülü) temel olmak üzere birçok bilimsel hesaplama amaçlı Python modülü hakkında örnek uygulamalar ile bilgi verilecektir.
Başlıklar Açık Kaynak Ders Araçları
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Temel Bilimlerde Bilişim
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC