XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜç Boyutlu Kampüs Bilgi Sistemi Tasarımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İdris KAHRAMAN
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: idriskahraman_AT_karabuk.edu.tr

Yazar 2
Name: İsmail Rakıp KARAŞ
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ismail.karas_AT_karabuk.edu.tr
Diğer Yazar(lar)irkaras_AT_gmail.com; ikahraman14_AT_gmail.com
Anahtar Kelimeler3B CBS, Coğrafi Bilgi Sistemi, Kampüs Bilgi Sistemi, Web-tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi
ÖzetBir CBS?yi internet üzerinden sunmak ve sorgulanabilir hale getirmek üzere geliştirilmiş halihazırda bir çok üçüncü parti yazılım ve uygulama mevcuttur. Fakat, üç boyutlu (3B) konumsal verileri internet ortamında sunmayı sağlayan sistemlerin varlığı oldukça azdır. Bu bildiriye konu olan çalışmada, kampüs içindeki işleyiş, planlama ve yönetimin etkinliğini artırmak için veri depolama, analiz ve sorgulama imkanı sunabilecek internet tabanlı 3B bir Kampüs Bilgi Sistemi (KBS) oluşturulması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında bir kısmı gerçekleştirilmiş olan bazı adımlar şunlardır: 3B Bina modellerinin oluşturulması, bu modellerin sayısal arazi modeli ve hava görüntüleri ile çakıştırılması, söz konusu modellerin bir konumsal-veritabanı ile bütünleştirilerek sorgulanabilir hale getirilmesi, CityGML formatına dönüştürülerek CityServer3D ortamına transferi ve servis edilmesi, vb. Bu bildiride söz konusu adımlar üzerinde durulacak, tamamlanmış olan aşamalar hakkında bilgi verilecek ve ilerleyen aşamalara yönelik hedefler paylaşılacaktır.
Başlıklar Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Mekansal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC