XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversitelerde E-Belge Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Fahrettin Özdemirci
Org: Ankara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozdemirci_AT_ankara.edu.tr

Yazar 2
Name: Özlem Bayram
Org: Ankara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozlembayr_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Bahattin Yalçınkaya
Org: Marmara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bahakaya_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Mehmet Torunlar
Org: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Country: TR
E-mail: mehmettorunlar_AT_mynet.com
Diğer Yazar(lar)fozdemirci_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerElektronik Belge Yönetimi, Sistem Modellemesi, Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi, e-Devlet, Süreç Yönetimi
ÖzetÜniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M) Günümüzde kurumlar, e-belge uygulamalarına geçmek, e-belge yönetimi ve arşivleme sistemi kurmak istemekte, ancak bu geçiş sürecini nasıl planlayacağı ve yöneteceği konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Çoğu zaman yönetim uygulamalarında önemli değişiklikleri gerektiren bu sürecin yalnızca bir yazılımla yapılabileceği düşüncesi ve bu doğrultuda hareket edilmesi dikkat çekmektedir. Alınan yazılıma göre kurumun yönetim süreçleri yapılandırılmaya çalışılmakta ve e-belge yönetimi ve arşivleme sistemi geçiş süreci ciddi mali kayıplarla birlikte başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. e-Belge yönetimi ve arşivleme sistemine geçişte kurumun yapısına uygun modellemenin yapılması, sürecin planlanması ve buna uygun yazılım ve donanımın sağlanması yoluna gidilmeli, kısaca bu geçiş süreci profesyonelce yönetilmelidir. Ülkemiz üniversiteleri, e-belge yönetimi ve arşivleme sistemine geçiş sürecinde ve sürdürülebilirliği sağlamada ne yararlanabilecekleri bir kılavuza ne de onlara örnek olacak bir modele sahiptir. Bu Proje, kurumlarda iş süreçlerinde üretilen belgelerin e-ortamda üretilmesini, dosyalanmasını, saklanmasını, arşivlenmesini, güvenli ve yetkili erişimi sağlayacak sisteme geçiş sürecinin yönetilmesini ve sistemin sürdürülebilirliği için modelleme yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Başlıklar E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC