XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversite Sistem Odası Kurulumu Gazi Üniversitesi Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Murat Dörterler
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: dorterler_AT_gazi.edu.tr

Yazar 2
Name: Vildan Ateş
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: vates_AT_gazi.edu.tr

Yazar 3
Name: Mustafa Açıkgöz
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ma_AT_gazi.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05374860074
Anahtar KelimelerSistem Odası, Sistem Odası Yenileme Planlaması, Sistem Odası Bileşenleri
ÖzetGazi Üniversitesi, 2009 yılı başında bilgi işlem alt yapısını çağın ve teknolojinin yeniliklerine göre yenileme kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda "Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Altyapısı Yenileme Projesi" adı altında köklü yeniliklere gidilmiştir. Proje bünyesinde ağ topolojisi sadeleştirilerek tüm binalardan merkeze doğrudan fiber bağlantı yapılmış, omurga, yönlendirici cihazları yenilenmiş, mevcut sunucular sanallaştırılmış ve tüm yerleşkeleri kapsayan telsiz ağ kurulmuştur. Bu proje kapsamında kurulan sistemlerin sağılıklı bir ortamda işletilebilmesi için tam donanımlı bir sistem odası inşasına karar verilmiştir. Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi yeni sistem odasının tasarımı, inşaat süreci ve işletmesi hakkında bilgi verilecektir. Bu bildiri ile yeni kurulan ve sistem odasını yenilemek isteyen başta akademik kurumlar olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara yol gösterici olacaktır.
Başlıklar Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC