XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTemel Bilimler ve Mühendislik Eğitiminde Programlama Dili Olarak Python
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Berkin Malkoç
Org: İTÜ Fizik Müh. Bölümü
Country: TR
E-mail: malkocb_AT_itu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)malkocb_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerSayısal ve Sembolik Hesaplama, Bilimsel Hesaplama, Bilim, Mühendislik, Lisans Öğretimi, Programlama Dili, Python
ÖzetDonanımsal ve yazılımsal gelişmelere koşut olarak, mühendislik ve temel bilim çalışmalarında bilgisayar kullanımı çok yaygınlaşmış; bu durum ilgili üniversite müfredatlarına da yansımıştır. Bu bildiride, mühendislik ve temel bilim öğrencilerine verilen programlama eğitiminde programlama dili olarak Python dilinin tercih edilmesinin getirileri ve faydaları karşılaştırılmalı bir şekilde özetlenmeye çalışılacaktır. Lisans öğretimi odaklı bu karşılaştırma, düşük düzeyli ve derlenen diller (C, Fortran, vs.), yüksek düzeyli ve yorumlanan diller (Perl, Ruby, vs.) ve de özelleşmiş hesaplama ortamları (Matlab, Mahematica, vs.) ile yapılacak; Python?ın bilim ve mühendislik hesaplama eğitiminin her türlü ihtiyacı için kapsamlı ve pratik bir çözüm olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Ayrıca, Python dilinin bazı kütüphane ve araçlarının programlama öğretimine faydasının dışında, kişinin uzmanlaştığı alanda daha derin bir kavrayış geliştirmesine katkısına örneklerle kısaca değinilecektir.
Başlıklar Açık Kaynak Ders Araçları
Temel Bilimlerde Bilişim
Yazılım Geliştirme Ortamları
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC