XIV. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyleri ve Bilgisayar Derslerine Karşı Tutumları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Serkan Dinçer
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: dincerserkan_AT_cu.edu.tr

Yazar 2
Name: Nuray Kutlar
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nuraykutlar_AT_hotmail.com.tr

Yazar 3
Name: Devkan Kaleci
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: devkan_AT_inonu.edu.tr

Yazar 4
Name: Hasan Kıran
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hasankiran_AT_e-mail.com.tr
Diğer Yazar(lar)devkankaleci_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBilgisayar Okur Yazarlığı,
ÖzetİLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ VE BİLGİSAYAR DERSLERİNE KARŞI TUTUMLARI Gelişen teknolojilerle birlikte sosyal toplumlardaki bireylerin bilgisayar okuryazarlık seviyeleri artmıştır. Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde bireylerin bilgisayar okuryazarlık seviyelerinin artırılması için çeşitli çalışmalar yapılmış, bireylerin bilgisayarı etkin kullanabilmeleri için bilgisayar dersleri ilköğretimden itibaren müfredata dahil edilmiştir. Türkiye?de ise geçtiğimiz yıllara kadar ilköğretim 4. sınıfından itibaren zorunlu ders halinde müfredatta bulunan bilgisayar dersleri, günümüzde ilköğretim 6. sınıfından itibaren seçmeli ders şeklinde müfredata dahil edilmiştir. Literatürde bu değişikliğin yapılmasından sonra ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlık seviyelerini inceleyen bir çok çalışmaya ulaşılmasına rağmen, öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık düzeylerindeki değişimi gösteren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma, günümüzde ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlığı düzeylerinin hangi seviyede olduğunu; bu seviyenin önceki yıllarda ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlık düzeylerini ölçen çalışmalarla karşılaştırılmasıyla, müfredattaki bu değişikliğin öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık düzeylerine nasıl bir etki yaptığını ve günümüzde ilköğretim öğrencilerinin bilgisayara karşı tutumlarını araştırmaktadır. Bu araştırma için Türkiye?nin çeşitli bölgelerindeki ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilere bilgisayar okuryazarlık düzeylerini ve tutumlarını içeren anket uygulanmış, elde edilen veriler önceki çalışmalarla karşılaştırılarak sunulmuştur.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Temel Bilişim Eğitimi
Dosya  67.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC