XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkPanel: Açık ve Uzaktan Öğrenme Sistemlerinin Tasarımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Cengiz Hakan Aydın
Org: Anadolu Universitesi
Country:
E-mail: chaydin_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)123 456 789
Anahtar Kelimeleracik ögretim, uzkatan öğretim, öğretim sistemi tasarımı
ÖzetPanelistler: Salih Gümüş : İçerik Üretim Araçları   M.Recep Okur : Eşzamanlı Etkileşim ve Sanal Sınıflar Yasin Özarslan : Öğrenme Yönetim Sistemleri G. Deniz DİNÇER : Sunucu Hizmetleri C. Hakan Aydın : Sistem ve Ders Tasarımı  Açık ve uzaktan öğrenme tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşmaktadır. Açık ve uzaktan öğrenme sağlayan kurum sayısının iki yıl önce 36 iken bugün 60?a ulaşması bu yaygınlaşmanın bir göstergesidir. Bu yaygınlaşmanın, açık ve uzaktan öğrenme alanında insan kaynağı yetiştirme ve geliştirme sorununu ortaya çıkardığı ileri sürülebilir. Önerilen panel, bu sorunun çözümüne bir ölçüde katkı sağlayacak nitelikte olup bir tür mesleki gelişim etkinliğidir. Paneldeki ilk dört konuşmacı açık ve uzaktan öğrenmenin teknolojik boyutları üzerinde katılımcılara yol gösterecek önerilerde bulunacaklardır. Son konuşmacı ise kavramsal düzeyde bir açık ve uzaktan öğrenme sistemi tasarımlanırken dikkat edilecek unsurlara yönelik önerileri sunacaktır. Bu öneriler tamamen alandaki gelişmelere ve deneyimlere dayalı olarak geliştirilmiştir. Panelin son bölümü soru-cevap etkinliği biçiminde gerçekleştirilecektir.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC