XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAkhisar MYO'da İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Beklentileri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Volkan Altıntaş
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: volkan.altintas_AT_bayar.edu.tr

Yazar 2
Name: Emine Dilşat Yeğenoğlu
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: dilsat.yegenoglu_AT_bayar.edu.tr

Yazar 3
Name: Yakut Gevrekçi
Org: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Country: TR
E-mail: yakut.gevrekci_AT_ege.edu.tr
Diğer Yazar(lar)volkanaltintas_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerÖnlisans programları, internet kullanımı, internet kullanım alışkanlıkları, sosyal ağ siteleri.
ÖzetAkhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ile Pazarlama Programı Öğrencilerinin İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Geleceğe Dair Beklentileri Sosyal ağ sitelerinin kullanımı giderek genişlemekte ve yaygınlaşmaktadır. İnteraktif iletişimin avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Öğrenciler, sosyal ağlarda gerçekleştirilen bilgi paylaşımı ile daha fazla etkinliğe katılabilme fırsatı bulabilmekte, bununla beraber, dijital iletişimin kısıtlılığı sosyal, akademik ve kişisel problemler yaratabilmektedir. Üniversite öğrencilerinin günlük yaşamlarında ne kadar süreyi internette geçirdikleri, hangi sosyal ağ sitelerini kullandıkları ve bu sosyal ağ sitelerine hangi amaçlar için girdiklerinin belirlenmesi ve geleceğe dair düşüncelerinin tespit edilebilmesi için T.C Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Bilgisayar Programcılığı ve Pazarlama Program?larında okuyan 98 öğrencinin katılımıyla bir anket çalışması düzenlenmiştir. Bu anket formlarından elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik paket programı aracılığıyla değerlendirilmiştir.
Başlıklar İnternet ve Sosyal Bilimler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC