XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkWeb 2.0 Servislerinin Sosyolojik Değerlendirilmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Utku KÖSE
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: utkukose_AT_aku.edu.tr

Yazar 2
Name: Özlem ÇAL
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozmcal_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)utkukose_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerWeb 2.0, Web 2.0 servisleri, etkileşimli Internet - Web servisleri.
ÖzetWeb 2.0 Servislerinin Sosyolojik Değerlendirilmesi Günümüz Internet ? Web platformu bünyesinde, kullanıcıların daha fazla etkileşimde bulunup, daha etkili şekillerde iletişim ve bilgi paylaşımı faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlayan, birçok farklı servis bulunmaktadır. ?Web 2.0? servisleri olarak da kabul edilen bu servislerden bazıları, sundukları etkili kullanım özellikleri ve işlevleri neticesinde, bilgisayar kullanıcıları arasında yüksek popülaritelere sahip olmaktadır. Web 2.0 servislerinin, dikkat çekici kullanım özellikleri ve işlevlerinin dışında, değinilmesi gereken diğer önemli yanları da, bilgisayar kullanıcıları ve bununla ilişkili olarak toplumların üzerinde gösterdiği etkileridir. Söz konusu bağlamda, bu bildirinin amacı, bazı popüler Web 2.0 servislerini sosyolojik açıdan değerlendirmeye tabi tutmak ve bu yaklaşım neticesinde elde edilen sonuçları ? düşünceleri ortaya koymaktır.
Başlıklar İnternet ve Sosyal Bilimler
Web2.0 ve Sosyal Ağlar
Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
Yeni Internet Teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC