XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkRuminant Hayvanlar İçin Karma Yem Hazırlama Programı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa BOĞA
Org: Niğde Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mboga_AT_nigde.edu.tr

Yazar 2
Name: Kerim Kürşat ÇEVİK
Org: Niğde Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kcevik_AT_nigde.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05073499705 veya mustafaboga_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerYem, Karma Yem, Ruminant, Maliyet, Besin Madde, C#, Yazılım
ÖzetHayvancılık işletmelerinde kârlılığı etkileyen en önemli faktörlerden biri yemdir. Yem giderleri işletme giderlerinin yaklaşık olarak %60-70 ini kapsamaktadır. Bu giderler de meydana gelebilecek her birim azalma işletmenin kârlılığını artırmaktadır. Bu amaçla çalışmada daha ucuz yem kaynaklarının kullanımına izin veren, karma yem, kesif yem veya kaba-kesif yem karışımlarının hazırlanmasında; yemlerin içerdiği besin maddelerini göz önünde tutan bir program yazılımı tasarlanmıştır. Tasarlanan yazılım günümüz yazılım teknoloji dillerinden olan C# programlama dili ile .Net teknolojisi destekli bir programlama yazılımı olan Microsoft Visual Studio 2010 ile gerçekleştirilmiştir.Bu uygulamanın kullanılmasıyla, ruminant hayvan işletmelerinde rasyonların; kısa zamanda, daha kolay ve daha ucuz yem kaynaklarının kullanılarak hazırlanmasına izin vermekte ve işletme kârlılığını artırılabilmektedir. Gerçekleştirilen yazılım sayesinde yem hazırlama işlerinin pratikleştirilmesi, işletme kârlılığının artması ve hayvanların daha bilinçli olarak beslenmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu yazılım yem hammaddelerinin ayrı ayrı enerji, protein, kaba yemler ve yem katkı maddeleri olarak gruplandırılmasını da sağlamaktadır. Kullanıcılar karma yem içeriği hakkında bilgi isterse; karma yemde kullanılacak olan yem hammaddelerinin oranları, toplam karışımın besin madde içerikleri (Ham Protein(HP), Metabolik Enerji(ME), Kuru Madde(KM), Vitamin ve Mineral) ve maliyetleri hakkındaki bilgiyi raporlayabilmektedirler. Kullanımı oldukça kolay olan bu yazılım sayesinde küçük işletmelerde dengeli rasyonlarını hazırlamasında büyük kolaylıklar sağlayacağı düşünülmektedir.
Başlıklar E-tarım, Tarımsal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC