XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkiPhone ile Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitim Alanında Kullanılması.
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa TÜLÜ
Org: Gaziantep Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mustafa.tulu32_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)palyancodr_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerMobil Cihazlar, Arttırılmış Gerçeklik,Eğitim.
ÖzetArttırılmış gerçeklik, gerçek dünya üzerine sanal materyallerin düşürülmesini sağlayan, 2000?li yıllar da son kullanıcıya kadar ulaşan bir teknolojidir.Aslı ?augmented reality?dir ve ?AR? olarak kısaltılır.Teknolojik gelişmeler ile birlikte eğitim, askeriye, tasarım, spor, sağlık, gibi bir çok alanda arttırılmış gerçeklik kullanılmaya başlanmıştır. Arttırılmış gerçeklik; gerçek dünyanın kamera ile görüntüsünün alınması sırasında, gerçek dünya üzerinde önceden belirlenmiş olan hedef noktalara, bilgisayarda yaratılmış olan materyallerin belli noktalarından bağlanması ve oluşan sonucun programlar vasıtasıyla yorumlanarak çıktı görüntünün eş zamanlı olarak alınmasıdır. Mobil cihazların yüksek performanslı ve mobil oluşları arttırılmış gerçeklik uygulamalarının bilgisayardan mobil cihazlara doğru kaymasına sebep olmuştur. Bu bağlamda mobil telefonların ve tabletlerin eğtim alanında üç boyutlu bir nesneyi daha interaktif bir hale getirip öğrenciyi objeye dolayısı ile derse çekme açısından oldukça önemlidir. Objective C dili kullanılarak geliştirişlen iPad uygulamasında, objenin üzerinde simule edileceği resim belirlendi. Daha sonra Unity uygulaması kullanılarak simule edilecek obje dizayn edildi. Uygulamanın kodlama evresi bittikten sonra derleyici tarafından belirlenen hedef resim üzerine iPad?e geliştirilen uygulama ile bakıldığında aslında orda bulunmayan obje uygulama ekranından bakıldığında kullanıcıya sanki obje ordaymış gibi bir görünüm vermekte, hedef resimin etrafında dönüldüğünde veya hedef resime yaklaşıp uzaklaşıldığında gerçek bir objeye yaklaşılıp uzaklaşıyormuş hissi vermektedir. Sonuç olarak arttırılmış gerçeklik uygulamalarının eğtim alanında kullanılması hem öğrenciyi derse çekmek bakımından hemde üzerinde düşünülmesi ve hayal edilmesi zor olan sistemlerin veya objelerin ders esnasında üzerinde düşünülmesi kolay gerçekliği arttırılmış üç boyutlu nesneler haline getirilmesinde oldukça önemli rol oynayacaktır.
Başlıklar Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC