XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAbiyev?in Sihirli Karesi, Sihirli Kare Metodları, Matlab® Sihirli Kareler ve Uygulama Alanları
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Burak Fidan
Org: Gaziantep Üniversitesi
Country: TR
E-mail: burakfidan_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Mustafa Yılmaz
Org: Gaziantep Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mustafa.yilmaz_AT_gantep.edu.tr
Diğer Yazar(lar)+905064474870
Anahtar KelimelerSihirli kare, Dengeli kare, MATLAB®.
ÖzetABİYEV?in SİHİRLİ KARESİ ve MATLAB® SİHİRLİ KARE TEKNİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Bir sihirli kare, nxn boyutlu tamsayı matrisinden olusur. Bu matrisin herbir satır, sütun ve köşegenler boyunca elemanların toplamı sabittir. Bu sabite sihirli sabit denir. Matris elemanlarını {1, 2, 3, ..., n2} kümesinden, herbir eleman birden fazla kullanılmamak koşulu ile alır. Sihirli sabit, girilen n sayısı ile aşağıdaki formül ile hesaplanır: S=n*(n2+12) Abiyev?in sihirli karesi ile istenilen sayılardan (tamsayı, gerçel sayı, karmaşık sayı) istenilen derecede (n - ?) sihirli kare oluşturmak mümkündür. Abiyev?in sihirli karesini diger algoritmalardan ayıran bir başka özellik ise dengedir. Bu algoritma ile yazılan herbir eleman yerine bulundugu kordinatta elemanın sayısal degeri kadar aynı birimden kütle konulduğunda ağırlık merkezi sihirli karenin tam ortası olmaktadır. Bundan dolayı bu metot ile yazılan sihirli karelere Dengeli Kare de denilebilir. Abiyev?in metotu ile Thakkura Pheru, J. H. Conway ? LUX Metot ve MATLAB® ile üretilen sihirli karelerin karşılastırılması amaçlanmaktadır.
Başlıklar Kriptoloji ve E-imza
Temel Bilimlerde Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC