XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBina Bilgi Modellemede Yeni Yaklaşımlar
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ümit Işıkdağ
Org:
Country:
E-mail: egetera_AT_superonline.com

Yazar 2
Name: Volkan Ezcan
Org:
Country:
E-mail: ezcan_AT_itu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)uisikdag_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBina Bilgi Modelleme
Özetİnşaat sektörü için bilgi yönetimini etkinleştiren araç olarak tanımlanan Bina Bilgi Modellerinin yeniden yapılandırlması ve son gelişen Web of Things kavramları ışığında yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.Bildiride yeni teknolojiler ışığında Bina Bilgi Modellerinin yeri tartışılmaktadır.
Başlıklar İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC