XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkFarklı Disiplinlerle Mekansal İletişim
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Özgür Doğru
Org: İstanbul Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozgur.dogru_AT_itu.edu.tr

Yazar 2
Name: Necla Uluğtekin
Org: İstanbul Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ulugtek_AT_itu.edu.tr

Yazar 3
Name: Seval Alkoy
Org: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sevalkoy_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)dogruahm_AT_itu.edu.tr
Anahtar KelimelerGörselleştirme, kartografya, sağlık CBS, epidemiyoloji
ÖzetBu çalışmada çok disiplinli olarak yürütülen CBS uygulamalarında disiplinler arası mekansal algılama ve mekansal sunum konusundaki iletişimin ortaklaştırılmasının önemi, sürecin örneklendirilerek anlatımı ile vurgulanmıştır. Bu kapsamda geleneksel ve modern harita tasarım yöntemleriyle uzman kartograflar tarafından sağlık verilerini kullanarak üretilen tematik haritaların epidemiyoloji alanında çalışanların ihtiyaçlarını ne derecede karşıladığı incelenmiştir. Disiplinlerarası çalışmalarda sonuçların üretimi sırasında farklı disiplinlerden uzmanlar arasında sağlanacak iletişimin sürece vereceği olumlu katkıların saptaması harita tasarım sürecinde yaşanan deneyimler ile yapılmıştır. Bu çalışma ile meknasal bilginin iletişim yöntemlerinden biri olan haritalar ile aktarılan bilgilerin doğruluğu, harita tasarım yöntemleri ile bu yöntemlerin kullanımının mekansal iletişime etkileri çerçevesinde irdelenmiştir.
Başlıklar Mekansal Bilişim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC