XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkCoğrafi veri yönetimi ve kalitesi için temel bilimlerden teknolojiye bilgi transferi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Arzu Çöltekin
Org: Zürih Üniversitesi
Country: CH
E-mail: guneycan_AT_itu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)canerguney_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerMekansal Veri Yönetimi, veri kalitesinin kontrolü
ÖzetCoğrafi veriler genelde geniş alanları kapladığından boyutları büyüktür ve çok sayıda farklı kaynaktan toplanıp harmanlandığından, dijital veri kalitesi ve yönetimi (donanım alanındaki hızlı gelişmelere rağmen) önemini korumaya devam etmektedir. Bu sunumda temel bilimlerden yola çıkarak coğrafi veri yönetimini nasıl daha etkin kılabileceğimizi ve veri kalitesinin kontrolünde neleri ölçmenin yararlı olabileceğini inceleyeceğiz. İnsanlarda görme duyusu en önemli duyulardan biridir ve göz, sinir sistemi ve beyin uyum içinde çalışmakta, yüksek miktarlardaki görsel veri girdisini sorunsuz işleyebilmektedir. Her açıdan anlaşılmamış olmakla beraber temel bilimler bize görme duyusu ile ilgili birçok bilgi sağlamaktadır ve bunların bir kısmından daha etkin görsel grafik işlemler yapmak için yararlanmak mümkün olabilir. Sunumda bu kapsamda yaptığımız bazı deneysel çalışmaları aktaracağız. Aynı zamanda, bir göz izleme aygıtı aracılığıyla, yine deneysel olarak, insanların görsel coğrafi bilgi ile çalışırken algı ve dikkatlerinin nasıl kalite kontrolü ve kullanılabilirlik (usability) ölçüsü olarak kullanılabileceğine dair örnekler vereceğiz.
Başlıklar Mekansal Bilişim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC