XIV. Akademik Bilisim Konferansi

Başlık".tr " Alan Adları'nda Yeni Gelişmeler
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Attila Özgit
Org: ODTÜ
Country:
E-mail: ozgit_AT_metu.edu.tr

Yazar 2
Name: Banu Acartürk
Org: ODTÜ
Country:
E-mail: cbanu_AT_metu.edu.tr

Yazar 3
Name: Kadir Erdoğan
Org: ODTÜ
Country:
E-mail: ekadir_AT_metu.edu.tr

Yazar 4
Name: Seher Sağıroğlu
Org:
Country:
E-mail: seher.sagiroglu_AT_nic.t

Yazar 5
Name: İrem Sert
Org:
Country:
E-mail: irems_AT_metu.edu.tr

Yazar 6
Name: Emre Sezginer
Org:
Country:
E-mail: emre_AT_metu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)312 210 5555
Anahtar Kelimelernic.tr , DNS, alan adları, yönetişim
Özet10.11.2008 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 35 inci maddesinde yer alan kısa bir cümle ile ?İnternet Alan Adlarının tahsisini yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı yönetimine ilişkin usul ve esasları belirleme? görev ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı?na verilmiştir. İzleyen dönemde, Ulaştırma Bakanlığı?nın 03.03.2009 tarihli ve 321 sayılı yazısı ile ?İnternet Alan Adları? tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi görevi BTK (Bilişim Teknolojileri Kurumu)?na tevdi edilmiştir. Söz konusu yetkilendirmenin ardından, 7 Kasım 2010 tarihinde ?İnternet Alan Adları? yönetmeliği yayınlanmıştır. 5 Ocak 2011 tarihinde, ODTÜ tarafından, 5809 Sayılı kanunun iptali ile ?İnternet Alan Adları? yönetmeliğin durdurulması ve iptali davaları açılmıştır. ?.tr? Alan Adları Yönetimi ile ilgili anlaşmazlık durumu devam etmektedir. Bu bildiride ".tr" uzantılı alan adı uygulamaları hakkında (istatistikler dahil) bilgi verilecek, ilgili kanun ve yönetmelik sonrası planlanan (ya da uygulamaya alınan) yeni politika ve kurallar hakkında yorumlar aktarılacaktır. Ayrıca, ?.tr? Yönetimi ile ilgili süregelen anlaşmazlık durumu ile ilgili mevcut durum bilgisi paylaşılacaktır.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
İnternet Yönetişimi ve STK'lar
Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC