XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAkademiWeb - Açık Kaynak Kodlu Dinamik İçerik ve Dosya Yönetim Sistemi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa Özçelikörs
Org: ESOGÜ Müh. Mim. Fak. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: mozcelikors_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Yunus Özçelikörs
Org: ESOGÜ Müh. Mim. Fak. İnşaat Müh. Bölümü
Country: TR
E-mail: yozcelikors_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)yunuso_AT_ogu.edu.tr
Anahtar KelimelerAkademisyen dinamik web sistemi
Özetİnşaat Mühendisliği bölümü öğrencilerinin öğretim üyelerinin yayın ve ders notlarını kolay yoldan elde edecekleri bir web sayfasının hazırlanması amaçlanmıştır. Geliştirilen web sistemi ile hem öğrenciler ders notları, ödev, uygulama, eski sınav soruları, cevap anahtarları ve proje çizimleri gibi arayış içinde oldukları eğitim öğretimle ilgili dokümanlara ulaşabilecekler hem de Bölüm yöneticisi bölümle ilgili bilgi ve duyuruları yapabilecektir. Web sisteminin kullanılmasının kolay ve dinamik karakterde olmasına çalışılmıştır.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Üniversite Bilişim Sistemleri
Web Servisleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC