XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Cihan Cildan
Org: Bilkent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cildan_AT_ug.bilkent.edu.tr

Yazar 2
Name: Mustafa Ertemiz
Org: Bilkent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ertemiz.mustafa_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Evren Küçük
Org: Bilkent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: evrenkucuk_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: H. Kaan Tumuçin
Org: Bilkent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ktumucin_AT_gmail.com

Yazar 5
Name: Duygu Albayrak
Org: Bilkent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: duygua_AT_bilkent.edu.tr
Diğer Yazar(lar)Duygu Albayrak, Bilkent Üniversitesi, duygua_AT_bilkent.edu.tr/ 312 266 5907
Anahtar Kelimelersiyasal katılım, soyal ağlar, yeni teknolojiler, saydamlık, sosyal medya, yeni medya, geleneksel medya,politika, siyaset
ÖzetBu araştırma, sosyal medyanın siyasi katılım ve hareketler üzerinde oynadığı rolleri incelemektedir. İnsanların birbirleri ile etkileşimli bir şekilde iletişim kurabilmek için kullandıkları çevrim içi teknolojiler sosyal medya olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde sosyal medya hayatın her alanında etkin olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma karma yöntem ilkeleri takip edilerek gerçekleştirildi. Nicel veriler bir üniversitenin 200 öğrencisine uygulanan anketlerden toplanmıştır. Nitel veriler ise 3 tane siyasi partiden 4 milletvekiliyle yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilmiştir. Bu araştırma öncelikle sosyal medya hakkında genel bilgiler ve sonrasında ise sosyal medyanın siyasal alandaki gücü, demokrasiye etkileri ve sosyal medyaya karşı gösterilen tutum bakımından politikaya katılımı incelenmiştir. Bunlara ek olarak internet özgürlüğü ve internet sansürü incelenmiştir. Sosyal medyanın kullanıldığı siyasal eylemler ve günümüzün önemli konularından olan Arap Baharı ile sosyal medyanın ilişkisi araştırmanın incelediği diğer bir konudur. Sonuç kısmında ise yapmış olduğumuz araştırma çalışmasının değerlendirmesini bulabilirsiniz.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
İnternet ve Sosyal Bilimler
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Web2.0 ve Sosyal Ağlar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC