XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGörüntü İşleme, Teknolojiler ve Uygulamaları
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Karakoç
Org: Ege Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir
Country: TR
E-mail: pamukkaleli_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)E-posta: mkarakoc05_AT_pau.edu.tr
Anahtar KelimelerGörüntü İşleme, Nesne Tabanlı Yazılım Geliştirme, Yazılım Geliştirme Ortamları
ÖzetGörüntü işleme, görüntüler üzerinde çeşitli işlemlerin yapılarak yeni görüntülerin elde edilmesini içeren ve üzerinde yoğun olarak çalışılan bir sinyal işleme alanıdır. Son derece güncel konularda uygulama alanı bulabilen görüntü işleme, teknolojinin gelişmesiyle artık çok daha hızlı olabilmekte ve bu sebeple fizik, sanat ve biyomedikal gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Görüntü işleme resim, fotoğraf, ekran görüntüsü, video ve animasyon görüntüleri gibi görüntüler üzerinde de uygulanmakla beraber, kapsamındaki problemlerin çözümü ve uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için birçok algoritma ve yöntem geliştirilmiştir. Görüntüler üzerinde çeşitli işlemlerin icra edilebilmesi, videoların işlenebilmesi, görüntü içerikli verilerin iletimi ve kullanımı, görüntü veri tabanlarında görüntü içerikli çeşitli sorgulamaların yapılabilmesi gibi pek çok uygulama görüntü işlemeyi gerektirir. Bu seminerde, görüntü işlemenin masaüstü ve web tabanlı uygulamalardaki yeri ve önemi üzerinde durulmakta, görüntü işleme kapsamındaki pek çok masaüstü ve web tabanlı uygulama ve çalışma tanıtılmakta, yapılabilecek çalışmalar anlatılmakta, görüntü işlemeye kullanıcıların gereksinim ve kullanımı açısından bakılarak bilgiler verilmekte, yeni teknolojilerden bahsedilmekte ve bu seminer kapsamında gerçekleştirilen esnek bir uygulama anlatılmaktadır. Bu seminer ile amaçlanan, görüntülerin bilgisayarlar yardımı ile işlenmesi suretiyle görüntü işlemenin masaüstü ya da web tabanlı olarak icra edilmesidir.
Başlıklar Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Web Servisleri
Yeni Internet Teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC