XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYeni bir medya, yeni fırsatlar, yeni sorunlar
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ismail Hakkı Polat
Org: Kadir has Üniversitesi
Country:
E-mail: ismailpolat_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Ebru Baranseli
Org: Anadolu Universitesi
Country:
E-mail: baranseli_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Işıl Yılmaz
Org: AdresGezgini Ltd
Country:
E-mail: isilylmz_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)12345
Anahtar Kelimeleryeni medya, sosyal ağlar, katılımcılık, saydamlık, demokrasi
ÖzetMODERATÖR: Öğr. Gör. İsmail H. Polat (Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü) KONUŞMACILAR: Dr. Ebru Baranseli (Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Işıl Yılmaz (adresgezgini.com) TARTIŞMA KONULARI: - Yeni Medya'nın bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitsel etkileri - Yeni Medya'nın frısatları ve sorunları
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC