XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÖnemli Blok Şifrelerde Kullanılan Doğrusal Dönüşümlerin İncelenmesi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Füsun Yavuzer ASLAN
Org: Trakya Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fusunyavuzer_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: M. Tolga SAKALLI
Org: Trakya Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tolga_AT_trakya.edu.tr

Yazar 3
Name: Bora ASLAN
Org: Kırklareli Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bora.aslan_AT_kirklareli.edu.tr
Diğer Yazar(lar)boraaslan_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerKriptoloji, Blok Şifreler, Doğrusal Dönüşüm
ÖzetBlok şifrelerde kullanılan doğrusal dönüşümler sabit uzunluktaki bir giriş bloğunu doğrusal olarak karıştırarak aynı uzunlukta bir çıkış bloğu elde eder ve şifreye yayılım sağlar. Dolayısıyla şifrenin güvenliğini doğrudan etkilerler. Literatürde çeşitli doğrusal dönüşümler bulunmaktadır. Bazı doğrusal dönüşümler cebirsel tabanlı iken bazıları ise rastsal görünüşlü olacak şekilde tasarım mekanizmalarına sahiptir. Bu çalışmada AES, ARIA, Khazad ve Camellia gibi önemli şifreleme algoritmalarında kullanılan doğrusal dönüşümler iki önemli kriptografik kritere (dallanma sayısı değeri ve sabit nokta sayısı) göre incelenmektedir.
Başlıklar Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Kriptoloji ve E-imza
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC