XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversite Öğrencilerinde E-Ticaret ve Bilgi Güvenliği Farkındalığı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gökhan Muharremoğlu
Org: Lostar Bilgi Güvenliği A.Ş.
Country: TR
E-mail: gokhan.muharremoglu_AT_lostar.com.tr
Diğer Yazar(lar)gokmuh_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerE-ticaret, güvenlik, online alışveriş, online ödeme türleri, örgün eğitim, uzaktan eğitim
ÖzetÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN E-TİCARETTE ÖDEME TÜRLERİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİNE DAİR FARKINDALIKLARI Bu araştırmada günümüzde gittikçe yaygınlaşan e-ticaret konusunda kullanıcıların ödeme türleri ve güvenliği hakkında ne derece farkındalık sahibi olduklarını ve e-ticareti güvenli bulup bulmadıklarını belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, karşılaştırmalı veri tarama yöntemi kullanılarak veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Veri toplama aracı olarak demografik bilgilere ek olarak 23 maddeden oluşan 3?lü likert tipi bir anket kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen ankette toplam 32 soru yer almaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojieri bölümünde örgün ve uzaktan eğitim gören toplam 32 öğrenci oluşturmaktadır. Sonuçta, öğrencilerin e-ticarette ödeme türleri konusunda farkındalığının yüksek olduğu ancak e-ticareti çok güvenli bulmadıkları görülmüştür. Bu araştırma, e-ticaret alanında gerek özel sektör gerekse devlet tarafından atılması gereken güvenlikle ilgili adımlara fikir vermesi ve örgün ve uzaktan eğitim öğrencilerinin tutumlarındaki farklı durumları belirlemek açılarından önem taşımaktadır.
Başlıklar Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
E-İş, M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC