XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkiye İçin Bilgi Ekonomisi Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Oytun Meçik
Org: Uşak Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
Country: TR
E-mail: oytunmecik_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)oytun.mecik_AT_usak.edu.tr
Anahtar KelimelerBilgi Ekonomisi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Bilgi Değerlendirme Metodolojisi, Türkiye.
ÖzetBu çalışma, bilginin Türkiye?de uzun dönem ekonomik büyümedeki önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Bilindiği gibi, bilgi ekonomisi kavramı bilginin ekonomik büyümede lokomotif görevi gördüğü bir ekonomiyi tanımlamaktadır. Bilgi ekonomisi kavramı; eğitim, inovasyon, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlardaki yatırımları kapsamaktadır. Ülkelerin bilgi temelli ekonomiye geçişini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen Bilgi Değerlendirme Metodolojisi, ülkelerin bilgi ekonomisine ne ölçüde hazır olduğunu belirlemekte ve sektörel ya da özel alanlarda yapılacak yatırımların kararında politika yapıcıları yönlendirmektedir. Bu çalışmada Türkiye?nin bilgi ekonomisindeki mevcut durumu Bilgi Değerlendirme Metodolojisi kullanılarak analiz edilmiştir.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC