XIV. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin sosyal ağlar kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: MEHMET AKSÜT
Org: MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK
Country: TR
E-mail: dr.aksut_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: SONGÜL ATEŞ
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: ssongulatess_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: AYŞEGÜL ÇELİKKANAT ERİM
Org: AFYON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Country: TR
E-mail: aysegul7777_AT_mynet.com

Yazar 4
Name: SEVGİ BALABAN
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: sevgi_45_89_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)dr.aksut_AT_hotmail.com
Anahtar Kelimelersosyal ağ, ilköğretim, ortaöğretim, tutum
Özetİlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerine İlişkin Tutumları (Facebook Örneği) İnternet kullanımında sosyal ağlar önemli bir yer tutmaktadır Facebook.com adlı site bugün yaklaşık olarak 800 milyon kullanıcıya erişmiştir. İlk ve ortaöğretim çağındakilerin facebook hesabı olması, bunu kullanma amacı, bu hesabı ne kadar süreyle kullandığı gibi kişisel bilgileri saptama ve kullanıma ilişkin tutumları belirleme amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Çalışmada tarama yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın evreni ortaöğretim ve ilköğretim öğrencileri, Örneklemi ise 177 ortaöğretim, 180 ilköğretim olmak üzere toplam 357 öğrencidir. Araştırma bulgularına göre; ilköğretim öğrencileri ?Facebooktaki paylaşımlar sayfa sahibinin popülerliğinin göstergesidir (3,61)? ve ?Facebookta görüntülü konuşmayı yararlı buluyorum (3,53)? görüşünde birleşirken, ortaöğretim öğrencileri ?Facebook hesabımı dondurabilme hakkı beni rahatlatır (3,40)? ve ?Facebooka mobil bağlanabilme olanağı yararlıdır (3,03) görüşünü benimsemişlerdir. Yine ilköğretim öğrencileri ?Babamın facebook hesabı var ve paylaşımlarımı görebilir (2,09)? ve ?Annemin facebook hesabı var ve paylaşımlarımı görebilir (2,12)? seçeneklerine, ortaöğretim öğrencileri ?Facebooktaki oyunlar yararlıdır (1,63)? ve ?Özel resimler de facebookta paylaşılmalıdır (1,64)? seçeneklerine en düşük düzeyde katılmaktadırlar. Araştırma sonucunda; ilköğretim öğrencilerinde görsellik ön plana çıkarılırken, ortaöğretim öğrencilerinde güvenlik ve internete kolay bağlanabilme önemsendiği görülmektedir. İlköğretim öğrencilerinin ana babaların kontrolü konusunda gönülsüz oldukları görülürken, orta öğretim öğrencilerinin oyun oynama ve özel resimleri paylaşmayı tercih etmedikleri saptanmıştır. Anahtar sözcükler: Sosyal ağlar, facebook, ilköğretim, ortaöğretim öğrencileri, tutum. The attitudes of primary and high school students towards social networks.(An Example of facebook) ABSTRACT Social Networks are very important on using internet. Today www.facebook.com has reached 800 milion users. The aim of this study is to determine whether primary and high school students have got a facebook account,why they use this account and how log time they have got it. And an other aim is to determine their attitudes towards facebook. In the study, documentary exploration method was used. In this study survey method was applied for data collection. The research population is consisted of primary and high school students. The sampling group is consisted of 177 high school students and 180 primary school students totally 357 students. According to the research; primary school students think that ?the shares on facebook shows the popularite of the owner of the account.?(3.61) And ? video conservation is useful on facebook?(3.53). High school students think that ?freezing facebook account relieves.?(3.40) and ? It is useful to connect by mobile to facebook.?(3.03) And primary school students at least prefers ?my father has got facebook account and can see my shares.?(2.09) And ?my mother has got a facebook account and can see my shares.?(2.12) High school students at least prefers ?the games on facebook are useful.?(1.63) And ?special files should be shared.?(1.64) At the end of the research; the visuality comes to foreground for primary school students but high school students take care of safety and connecting easily. Primary school students are not willing about control of their parents. High school students don?t prefer playing games and sharing special photos. Key words: Social Networks, Facebook, Primary school, High school students, attitude
Başlıklar Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC