XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYöneticiler için bilgi güvenliği farkındalık çalışması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Önder Şahinaslan
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: onder_AT_maltepe.edu.tr

Yazar 2
Name: Ender Şahinaslan
Org: Bankasya
Country: TR
E-mail: ender.sahinaslan_AT_bankasya.com.tr
Diğer Yazar(lar)ender.sahinaslan_AT_bankasya.com.tr
Anahtar KelimelerBilgi Güvenligi, Farkındalık, Bilisim Sistemleri, Risk
ÖzetKurumların sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli korunması gerekmektedir. Bu durum ISO Bilgi Güvenliği Standartlarında da açıkça tariflenmiştir. Bilgiye olabilecek yetkisiz erişimlerin engellenmesine gizlilik, yetkili erişim sonucunda kendine özgü bilgi mahremiyetinin korunmasına bütünlük, ihtiyaç halinde kolay ulaşılabilir olması erişilebilirlik denir. Bu bileşenler korunacak bir bilginin üç temel özelliğini teşkil eder. Bu, temel niteliklerin korunabilmesi için sistem üzerinde sadece teknik açıdan önlem almakla yetinilmemelidir. Güvenliğin en zayıf unsuru sayılan insan faktörün de dikkate alınması ve komple bir bütünlük içerisinde farkındalık oluşturulmalıdır. Bu çalışma; kurumlarda bilgi güvenliğine yönelik risklerin önlenmesinde, bilgi güvenliği farkındalığının önemi ve farkındalık oluşturma yöntemlerini kapsamaktadır.
Başlıklar Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC