XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÖğrenci Adaylarının Açık Ve Uzaktan Öğrenmeye Yönelik Görüşleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali Ekrem Özkul
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aeozkul_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Cengiz Hakan Aydın
Org: Anadolu Üniversitesites
Country: TR
E-mail: chaydin_AT_anadolu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)chaydin_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAçık ve Uzaktan Öğrenme, Öğrenci Adaylarının Görüşleri
ÖzetBu bildirinin temel amacı, yüksek öğretime yeni başlayan öğrenciler ile başlamak üzere olan ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin açık ve uzaktan öğrenmeye ilişkin istekli olma durumlarının ve bakış açılarının incelendiği bir anket çalışmasının sonuçlarını paylaşmaktır. Çalışma sonucunda, öğrencilerin yarısının harmanlanmış öğrenmeyi, yüz yüzeye ve tamamen açık ve uzaktan öğrenmeye göre tercih ettikleri; üçte birden fazlasının açık ve uzaktan öğrenmeye ilişkin yeterince bilgi sahibi olmadıkları; İnternete dayalı uzaktan eğitim uygulamalarını açık öğretime göre daha fazla tercih ettikleri; teknolojiye erişim konusunda sorun yaşamayan öğrencilerin İnternete dayalı uygulamaları, diğerlerinin Açıköğretim uygulamalarını tercih ettikleri saptanmıştır.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC