XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkZaman Çizelgelemesi için Karınca Kolonisi Algoritması Uygulaması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hülya Özdağ
Org: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: ozdag_AT_yildiz.edu.tr

Yazar 2
Name: Nilgün Aygör
Org: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: aygor_AT_yildiz.edu.tr

Yazar 3
Name: Aykut Parlak
Org: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: aykut.parlak_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)aykut.parlak_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerZaman çizelgesi, Ağırlıklı Graf, Karınca Kolonisi Algoritması, Yapay Zeka
ÖzetKarınca Kolonisi Algoritmasının Zaman Çizelgelemesi Üzerine Bir Modellemesi ve Uygulaması Bu çalışmada NP-hard zaman çizelgeleme problemlerinden birine örnek olan ders dağılımı optimizasyon probleminin Karınca Kolonisi Algoritmasına (KKA) uygun ağaç graf modeli, öğretim üyelerinin gün ve saat talepleri doğrultusunda derecelendirilerek oluşturulmuş ve model üzerinde KKA ile, dersleri ve öğretim üyelerini kısıtlar doğrultusunda optimum atamaya yönelik bir uygulama geliştirilmiştir. Yapılan uygulamada Y.T.Ü. Matematik Mühendisliği bölümünün güz dönemi öğretim planı; öğretim üyelerinin saat ve gün talepleri baz alınarak, ağırlıklı graf modeli oluşturulmuş ve dağılım karınca kolonisi algoritması yardımı ile optimum şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama C programlama dili ile geliştirilmiş daha sonra veri girişi için ara yüz gereksiniminden dolayı Python programa dili ile yeniden yazılmıştır. Ayrıca verilerin kayıt yapılması ve sorgulanması için MySQL veritabanı kullanılmıştır.
Başlıklar Üniversite Bilişim Sistemleri
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC