XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDağıtılmış Etmen Tabanlı Karınca Koloni Optimizasyonu Sistem Tasarımı
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Musa Ünsal
Org: Hava Harp Okulu
Country: TR
E-mail: musaunsal_AT_yahoo.com

Yazar 2
Name: Özgür Koray Şahingöz
Org: Hava Harp Okulu
Country: TR
E-mail: o.sahingoz_AT_hho.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05438923050
Anahtar KelimelerKarınca Koloni Optimizasyonu, Gezgin Satıcı Problemi, Eniyileme, Etmen Tabanlı Sistemler, Internet
ÖzetBüyük boyutlu uygulamaların paralel veyadağıtılmış yapıda tasarlanması işlemi, uzman yazılımcılar tarafından işlem gücünün artırılması ve daha hızlı sonuca ulaşılması açısından tercih edilmektedir. Bu yaklaşımlarda bileşenler arası koordinasyon ve iletişim açısından ciddi sorunlar karşımıza çıkarmaktadır. Bu nedenle sanal ortamda buna benzerproblemlerin çözümünde gerçek dünyada başarı sağlamış olan doğa esinlenimli yöntemlerden faydalanılmaktadır. Bu yöntemlerde gerçek hayattaki grup bireyleri arasındaki koordinasyon ve haberleşme, sanal ortama transfer edilmekte ve bu sayede doğal evrim sürecinin, sanal evrim sürecine dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Bu bildiri doğa esinlenimli yöntemlerden olan Karınca Kolonisi Optimizasyonu algoritmasının dağıtılmış yapıda çoklu etmenlerin kullanımı ile çözülmesini anlatmaktadır. Bu sitemde her bir karıncanın bir hareketli etmen olarak tanımlanması amaçlanmaktadır. Karıncalar, düğümler(statik etmenler) arasında belirli bir karar verme mekanizmasına ve rasgeleliğe göre hareket etmekte ve geçtikleri yol üzerine bir feromon bırakmaktadırlar. Bu feromon sayesinde her bir karınca diğer karıncalarla dolaylı olarak haberleşmektedir. Geçen zaman ile bırakılan feromon buharlaşmakta ve ağırlığı azalmaktadır. Yol üzerinde kalan fazla feromon miktarı bir sonraki karıncanın aynı yolu izleme olasılığını artırmaktadır. Bu bildiride Karınca Kolonisi Optimizasyonu algoritması dağıtılmış ortamda bir çoklu etmen uygulaması olarak tasarlanmış ve eniyileme algoritmasının sadece hareketli etmen içerisinde olmasının sağlanması ile sisteme geniş bir esneklik sağlanmıştır.
Başlıklar Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC