XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÖzgür Yazılım Uzaktan Eğitim Sistemleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Merve Yalçın
Org: Özgür Yazılım A.Ş.
Country: TR
E-mail: merve.yalcin_AT_ozguryazilim.com.tr

Yazar 2
Name: Adil Güneş Akbaş
Org: Özgür Yazılım A.Ş.
Country: TR
E-mail: adil.akbas_AT_ozguryazilim.com.tr
Diğer Yazar(lar)adil.akbas_AT_linux.org.tr
Anahtar KelimelerÖzgür Yazılım, E-learning, Uzaktan Eğitim, E-sınav, E-kitap
ÖzetÖğrenme yaşam boyu devam eden bir olgudur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitim anlayışında da değişimler meydana gelmiştir. Artık öğrenme geleneksel sınıf anlayışının ötesine geçmiş, zamandan ve mekandan bağımsız hale gelmiştir. Önceden mektupla, televizyonla yapılan uzaktan eğitim çalışmaları günümüzde çok daha yeni teknolojilerle yaygınlaşmaya devam etmektedir. Uzaktan eğitim sistemleri ciddi kaynak gerektirir. Açık kaynak kodlu yazılımlarla uzaktan eğitim sistemlerinin maliyeti azaltılabilir; istenildiği takdirde kodlarına müdahale edilip özelleştirilebilir. Moodle, Sakai gibi öğrenme yönetim sistemleri yanında OpenMeeting, Big Blue Button, WebHuddle, Elgg gibi uygulamalar da uzaktan eğitim sisteminin parçaları olabilirler. Big Blue Button, WebHuddle OpenMeeting ile görüntülü konferans yapılabilir; Elgg ile öğrenciler sosyal paylaşımda bulunabilirler. Bildiride e-sınav, e-kitap gibi uzaktan eğitim sistemleri bileşenleri ve bunlara ilişkin özgür yazılım araçları ile en az kapalı kaynak kodlu ürünler kalitesinde, birçok konuda daha üst düzeyde hizmet verilebileceği gösterilecektir.
Başlıklar Açık Kaynak Ders Araçları
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC