XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkUzaktan Eğitimde Kaynak Yönetimi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hasan Armutlu
Org: Uşak Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hasan.armutlu_AT_usak.edu.tr

Yazar 2
Name: Muammer Akçay
Org: Dumlupınar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: makcay_AT_dpu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)hasanarmutlu_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerUzaktan Eğitim, Kaynak, Yönetim Sistemler, Dağıtık Sistemler
ÖzetUzaktan eğitim öğretici ile öğrencinin aynı mekânda bulunması gerekliliğini ortadan kaldırmış çok geniş bir konu alanında eğitim verebilecek bir eğitim/öğretim metodudur. Uzaktan eğitimde asıl olan zamandan ve mekandan esneklik, eş zamanlı veya ayrık zamanlı şekilde eğitim verebilmektir. Bu esnekliği ortaya çıkaran asıl olgu kaynakların paylaşımıdır. Bu kaynakların paylaşımı için ne kadar iyi bir sistem kurulursa, uzaktan eğitimin verimliliği o kadar artırılmış olacaktır. Şimdiye kadar kullanılan yöntemler, kaynakların basılı şekilde dağıtımı ve yönetimi şeklinde ya da çevrim içi ağlar üzerinde yeterli yönetim denetimine tabi olmayan bir şekilde kaynakların paylaşımından oluşmaktadır. Bu yöntemler hem maliyetli hem de karmaşık ve denetimi zordur. Uzaktan eğitimin verimliliğini bu kadar derinden etkileyen kaynak yönetimi konusunda; uzmanları, eğitmenleri, öğrencileri ve kaynak editörlerini sistemli bir şekilde birleştirecek bir kaynak yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan bu çalışmada, kaynak yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve bir kaynak yönetim sisteminde bulunan tarafların nasıl koordine edileceği vurgulanmıştır.
Başlıklar E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC