XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDITA ve SCORM ile Elektronik Eğitim İçeriği Hazırlama
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hakan Uygun
Org: Özgür Yazılım A.Ş.
Country: TR
E-mail: hakan.uygun_AT_ozguryazilim.com.tr
Diğer Yazar(lar)adil.akbas_AT_linux.org.tr
Anahtar KelimelerDITA, SCORM, Elektronik Eğitim İçeriği, Açık Standart, Özgür Yazılım
ÖzetGünümüzde bilgiye erişim çok kolaylaştı. Öte yandan sürekli artan bilgi yığını içinden doğru bilgiyi, doğru kişiye ulaştırmak da güçleşti. Bilgiyi farklı biçemlerde sunabilmenin, farklı kaynaklardan alınan bilgilerin bir araya getirilmesinin önemi arttı. Bunun için üretilen bilgilerin sunulması için farklı stratejiler geliştirildi. DITA belge üretmek için kullanılan OASIS standardı olan XML tabanlı bir biçemdir. Modüler yapısı ve araç seti ile belge üretimini oldukça kolaylaştırır. DITA standardındaki içerik dosyalarından araç seti ile tek kaynaktan farklı türde (ODT, PDF, SCORM gibi) çıktılar alınabilir. SCORM öğrenme yönetim sistemlerinde kullanılan bir paketleme standardıdır. Öğrenme yönetim sistemlerinde kullanılacak materyallerin doğru çalışabilmesi için SCORM standardına uygun paketlenmesi gerekir. Bildiride DITA, Scorm standartları ve kullanım faydaları tanıtılacak, bu standartların kullanımı için yöntem önerisinde bulunulacaktır.
Başlıklar Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
Açık Kaynak Ders Araçları
Açık Veri, Açık devlet
Bilgi Okur Yazarlığı
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC